Financiële verantwoording

Onze stichting is opgericht op 13 juni 2006 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24397029.

Het RSIN/fiscaal nummer is 8159.02.700.

Wij beschikken altijd over een actueel beleidsplan. Deze kunt u opvragen via info@stichtingbalanand.nl. Samenvattend komt het er op neer dat wij de komende jaren onze doelstellingen willen realiseren op de volgende manier, t.w.:

  • Het vergaren van gelden teneinde de zorgboerderij Umang (volledig) gerealiseerd te krijgen;
  • Het aanwenden van onze invloed in India om deze realisatie in een zo hoog mogelijk tempo voor elkaar te krijgen;
  • Het vergaren van gelden om de verzorging, in de breedste zin van het woord, van alle gehandicapte kinderen mogelijk te (blijven) maken. Hiertoe beschikken we o.a. over een Sponsorplan;
  • Het voortdurend bewaken en zo nodig het ondernemen van acties met betrekking tot de optimalisatie van de kwaliteit van de aan de kinderen te besteden zorg;
  • Het (blijven) rekruteren van ter zake kundige vrijwilligers voor Bal Anand en Umang. Daaronder mensen die mede op basis van hun kwaliteiten en ervaring zich voor lange(re) tijd aldaar willen inzetten.

 

 In het kader van onze doelstellingen is in het jaar 2017 ook weer aan velen gevraagd een bijdrage te willen leveren aan de realisatie van Umang, de permanente woon- en werkvoorziening voor de gehandicapte kinderen, alsmede bijdragen in de/alle kosten van levensonderhoud van de kinderen. Deze fondsenwerving, soms in actie omgezet door scholen, kerken, werkgevers e.d., werd ondersteund door folders, posters, nieuwsbrieven, jaarrekeningen, website, updates van de situatie van de sponsorkinderen, presentatie van de Indiase architect van  de op korte(re) termijn te realiseren objecten op Umang, allerhande nieuws uit India etc.

Door bestuursleden, ambassadrices en anderen werden presentaties gegeven in kerken, op scholen, besturen van ondernemersverenigingen e.d.

 De optimalisatie van de kwaliteit van de aan de kinderen te verstrekken zorg is door ons ondersteund door, naast het rekruteren van de reguliere vrijwilligers, het uitzenden van vrijwilligers die bereid waren voor lange(re) tijd in Bal Anand en op Umang aanwezig te zijn en op deze manier in staat zijn meer structuur aan te brengen, de voortgang te bewaken en de reeds bereikte resultaten te consolideren. Uiteraard beschikken deze vrijwilligers over de juiste affiniteit,   opleiding en ervaring.