Financiële verantwoording

Onze stichting is opgericht op 13 juni 2006 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24397029.

Het RSIN/fiscaal nummer is 8159.02.700.

 Het afgelopen jaar (2019) hebben we als Stichting o.m. het volgende vormgegeven:

In 2019 zijn we doorgegaan met de inzet op het gebied van beveiliging en hebben wij extra middelen beschikbaar gesteld om de muur rondom Umang te voltooien. Wij zijn van mening dat dit met de veranderende wereld om ons heen nodig is. Er zijn extra beveiligers ingezet en de muur is klaar.

Daarnaast zijn wij de zorgboerderij meer aan het voltooien met dieren die ten goede komen aan de doelstelling ter plekke. Er is een koe met een kalf gekomen waardoor er dagelijks melk beschikbaar is voor de bewoners. Ook is er een start gemaakt met de scholing van agrarisch personeel.

Het solarsysteem is uitgebreid waardoor een groot deel van de elektriciteit op Umang door middel van zonne-energie wordt opgewekt.

Meerdere vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen door een actieve rol te spelen in de begeleiding en activering van de bewoners van Umang. Tevens is er met hetzelfde doel een groep studenten uit Landstede in het najaar een aantal weken op Umang geweest samen met begeleidende docenten.

De nieuwe penningmeester Cor van den Broek heeft samen met voorzitter Karin Wiering een bezoek gebracht aan Bal Anand en Umang in november 2019. Mede als gevolg van dit bezoek is het vrijwilligershuis opgeknapt zowel van binnen als van buiten. Verder is er met groot onderhoud gestart van de andere gebouwen vanuit door de Stichting geleverde financiële middelen.

In 2019 zijn verschillende minderjarige bewoners van Bal Anand vanwege aangescherpte Indiase regelgeving overgeplaatst naar andere instellingen. Hierover is met de donateurs, die deze kinderen sponsoren, contact geweest om de herbestemming van hun donaties te bespreken.

Voor het  privacybeleid van de stichting hebben we in 2019 een concept beleid ontwikkeld in het kader van de AVG. Tevens is de Mutual Understanding en Cooperation (samenwerkingsovereenkomst) met de Indiase Stichting Worldchildren Welfare Trust India (WWTI) vernieuwd en aangepast op o.m. privacy en korte en lange termijn doelen.