Al sinds het ontstaan van de stichting werken wij intensief samen met vrijwilligers en stagiair(e)s. In eerste instantie alleen in kindertehuis Bal Anand, maar sinds de opening van Umang, in maart 2010, ook op de zorgboerderij Umang!

We hebben dus twee prachtige plekken waar je als vrijwilliger of stagiair(e) aan de slag kan! Bal Anand is het kindertehuis waar het allemaal begon. Voor meer informatie over Bal Anand en Umang, zie ‘wie zijn wij?’.

Wat kan je verwachten?
In Bal Anand, Mumbai, wonen weeskinderen van 0 tot 18 jaar. Gelukkig is voor veel van deze kinderen de situatie tijdelijk: ze worden geadopteerd. Desondanks wonen er gemiddeld zo’n 70 kinderen in Bal Anand. Vrijwilligers en stagiair(e)s zijn hier meer dan welkom!

Een deel van de kinderen in Bal Anand heeft een verstandelijk en/of lichamelijke beperking. Deze kinderen worden niet geadopteerd en wonen dus hun hele kinderleven in Bal Anand. Ook bij deze kinderen is de hulp van vrijwilligers en stagiair(e)s onmisbaar!

Wanneer de kinderen met een beperking 18 jaar oud worden, mogen ze van de Indiase overheid niet langer in het kindertehuis blijven wonen. Omdat er geen vervolgplek voor deze kinderen was, heeft de Stichting dit als één van zijn hoofddoelen geformuleerd. Inmiddels staat er een prachtige zorgboerderij (in ontwikkeling) vlakbij Karjat, zo’n 70 km landinwaarts vanaf Mumbai. Hier wonen anno 2016 vijftien jongvolwassenen. Dit aantal groeit, iedere jongere met een beperking verhuist vanaf zijn 18e levensjaar van Bal Anand naar Umang. Uiteindelijk zal er plek zijn voor zo’n 50 mensen!
Bal Anand

De kinderen zonder beperking gaan overdag naar school, maar zijn er ‘s morgens, ’s avonds en in het weekend natuurlijk wel! In Bal Anand is een schoollokaaltje ingericht en een aparte ruimte met speelgoed waar je met een paar kinderen naar toe kan om hen extra aandacht te geven. Op eigen terrein is er een klein speeltuintje. De jongste kinderen zijn sowieso de hele dag in huis en kunnen de aandacht, liefde en ondersteuning van jou goed gebruiken!

Ook een aantal kinderen met een beperking gaat overdag naar school. Voor het grootste deel van de kinderen is er helaas geen onderwijsvorm beschikbaar in India. Maar ook deze kinderen kunnen zich nog verder ontwikkelen en genieten van de aandacht en liefde die jij ze kan geven!

Dus, heb jij hart voor kinderen? Kan jij goed met ze omgaan en op verschillende niveaus insteken? Wil je ze wat leren en het gevoel geven dat ze er mogen zijn?
Of ben jij juist goed in omgaan met kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking? Wil jij juist bij hen een lach op hun gezicht toveren? Wil jij op zoek naar hun mogelijkheden en samen (kleine) stapjes maken? Aarzel dan niet, en neem contact met ons op!
Umang

De jongeren die op Umang wonen helpen op hun eigen niveau zo veel mogelijk mee met de dagelijkse werkzaamheden. Iedereen heeft zijn eigen taak, bijvoorbeeld het afdrogen van de afwas, het vegen van het pad, werken in de tuin, verzorgen van de honden of helpen koken. Daarnaast is er een workshop ruimte waar de jongeren dingen geleerd worden of dingen maken voor de verkoop, zoals sieraden en kaarsjes.
De jongeren werken hard en zijn erg leergierig! Ze zijn ook zeker nog niet uitgeleerd.. Jij kan daar als vrijwilliger of stagiair(e) met je eigen kwaliteiten aan bijdragen! Ben jij goed in het ondersteunen en begeleiden van jongeren met een beperking? Ben jij heel creatief en kan je de jongeren nieuwe dingen leren in de workshop? Ben jij goed met dieren of heb jij veel ervaring met landbouw? Ben jij heel enthousiast en denk je iets anders bij te kunnen dragen? Of ben jij meer het verzorgende type? Sinds kort wonen er ook jongeren op Umang die afhankelijk zijn van een liefdevolle verzorging! Zit jouw hart op de goede plaats? Neem dan contact met ons op!

 

Wat bieden wij?
Wanneer je als stagiair(e) of vrijwilliger in Bal Anand aan de slag gaat, logeer je op de bovenste verdieping in de speciaal hiervoor ingerichte vrijwilligerskamer. Het zou kunnen dat je deze kamer deelt met een andere vrijwilliger of stagiaire. Er is in Bal Anand dus voor twee vrijwilligers of stagiaires tegelijk plek. De kamer heeft een eigen badkamer met WC, koelkastje en ventilator.
Wanneer je op Umang aan de slag gaat, logeer je in het speciaal gebouwde vrijwilligershuis. Dit staat op het omheinde en beveiligde terrein en er is hier meer dan genoeg plek. Wanneer er meerdere vrijwilligers of stagiair(e)s tegelijk zijn, delen jullie het huis. Je hebt een eigen badkamer, koelkast en woonruimte.

Je regelt en betaalt je eigen vlucht en bijkomende zaken, zoals je visum. Het onderdak en drie maaltijden per dag gedurende je verblijf krijg je van ons. Je eet mee met de kinderen/jongeren en geniet zo samen van de Indiase cuisine!
Natuurlijk ondersteunen we je in alle voorbereidingen en wij doen ook ons best je zo goed mogelijk te ondersteunen bij eventuele schoolopdrachten.

Wij vinden het belangrijk dat je in een veilige omgeving kan werken. Daarom werken wij met vertrouwenspersonen in Nederland en India en met een gedragscode.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken enthousiastelingen, die nieuwsgierig, zelfstandig en flexibel zijn. Het liefst mensen die affiniteit hebben met kinderen en jongeren, met en zonder verstandelijk en/of lichamelijke beperking. Mensen met een achtergrond of opleiding in (para)medisch of pedagogisch werken kunnen we extra goed gebruiken! Mensen met een opleiding of achtergrond in dierenverzorging, plantenteelt of veehouderij kunnen hun expertise kwijt op Umang. Maar ook wanneer je iets heel anders studeert of kennis hebt op een ander vakgebied ben je uiteraard welkom! Het is het belangrijkst dat je gemotiveerd en nieuwsgierig bent en je kan aanpassen aan een andere cultuur en werkwijze.
Misschien heb je een speciale band met Bal Anand, omdat je iemand kent die er vandaan komt of, nog specialer, omdat je zélf als kind in Bal Anand gewoond hebt. Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom!

Wanneer je voorkeur naar Umang uitgaat, verwachten wij dat je zelfstandig kan werken, initiatiefvol bent en durft aan te pakken.
Voor beide locaties geldt dat jou een geweldige levenservaring te wachten staat, in een land met een andere cultuur, andere gebruiken en natuurlijk een andere temperatuur..!

Hoe nu verder?
Je stuur een email via de website, die vervolgens bij één van de drie vrijwilligerscoördinatoren binnenkomt, te weten Anneke Wijnands, Yelappa Visser of Rianne Boone. Zij zoeken contact met je, zullen eventuele vragen beantwoorden en sturen je meer informatie toe. Ze zullen je ook een inschrijfformulier vragen in te vullen met wat basisgegevens.

Met iedere vrijwilliger en stagiair(e) plannen we een kennismakingsgesprek waarin we in gesprek gaan over jouw verwachtingen en die van ons. Ook kan je dan natuurlijk al je vragen stellen. Als de verwachtingen overeen blijken te komen en je geschikt wordt geacht voor vrijwilligerswerk dan wel een stage met onze doelgroepen, helpen we je graag verder op weg met tips voor het aanvragen van je visum, het opzetten van sponsoracties, het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag, het ondertekenen van de voorwaarden zoals die vanuit India worden gesteld (de ‘terms and conditions’), het ondertekenen van de gedragscode en alle andere dingen die komen kijken bij het doen van vrijwilligerswerk of het lopen van stage in een ver land.

Terwijl je in India bent, kan je altijd terecht bij je vrijwilligerscoördinator. Daarnaast zijn er in India ook meerdere aanspreekpunten, waarvan één Nederlandse. Alle andere spreken goed Engels. In principe zal je nooit alleen aan het werk zijn, er is altijd iemand in de buurt. Van vrijwilligers en stagiair(e)s verlangen wij dat ze iedere maand een verslagje schrijven over hun ervaringen, leerpunten en tips en trucs. Zo help je ons verder en nieuwe vrijwilligers op weg! Je sluit af met een eindverslag en bij terugkomst plannen we nog één afsluitend gesprek om ervaringen en feedback uit te wisselen.

Wij hopen dat je enthousiast bent geworden na het lezen van dit stuk, en meer wilt weten! Neem dan gauw contact met ons op! Wij zien dat de stagiair(e)s en vrijwilligers, naast hun fysieke hulp en positieve inbreng ook zorgen voor de broodnodige continuïteit van goede zorg.

Samen zorgen we ervoor dat Bal Anand en Umang steeds een stukje mooier wordt!

April 2016

 

 

Gedragscode vrijwilligers en stagiair(e)s

 

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers/stagiair(e)s en de kinderen en jongeren van Bal Anand en Umang zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers/stagiair(e)s en kinderen en jongeren uit Bal Anand en Umang absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers en stagiair(e)s een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers/stagiair(e)s en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of stagiair(e), vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 1. De gedragsregels voor vrijwilligers en stagiair(e)s (hier onder genoemd als begeleider):
 2. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 3. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 4. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 5. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. De begeleider zal tijdens de dagelijkse, soms intieme, werkzaamheden terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen.
 8. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 10. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon, zijnde Karin Wiering en Marlies Kuilman.
 1. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is 07- 03-2016 vastgesteld door de voorzitter van Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand

Ondertekening vrijwilliger                                       Ondertekening Bestuur Vereniging