De gezichten achter Stichting Bal Anand

Wie zijn wij?

Wij stellen ons graag even aan u voor…

Wie zijn wij?

Wij zijn een stichting, opgericht in juni 2006, die zich inzet voor de gehandicapte kinderen die wonen in het kindertehuis Bal Anand in Mumbai (voorheen Bombay), India.
In dit tehuis worden kinderen opgevangen die vlak na hun geboorte zijn afgestaan, te vondeling zijn gelegd, wees zijn geworden of die zwervend op straat zijn aangetroffen en waarvan geen familie meer achterhaald kan worden.
Voor veel van deze kinderen wordt geprobeerd een gezin te vinden dat hen op wil nemen ter adoptie. In eerste instantie altijd binnen India, pas als dat niet lukt wordt eventueel in het buitenland naar een adoptiegezin gezocht. En gelukkig worden veel kinderen geadopteerd!

Helaas wordt er voor de kinderen die een lichamelijke en/of geestelijke beperking hebben vaak geen gezin gevonden.
Omdat er ook geen andere optie voorhanden was om deze kinderen zorg te bieden bleven deze kinderen tot voor kort in Bal Anand wonen.
 Daar werd geprobeerd hen een zo goed mogelijke zorg te bieden: voeding, medische zorg, therapie en -indien mogelijk- ook scholing.

Maar met het verstrijken van de jaren werd een aantal van deze kinderen ‘te oud’ om nog langer in het kindertehuis te wonen. Wettelijk gezien mòchten ze er zelfs niet eens blijven wonen! Een andere plaats om te wonen was er voor hen ook niet. 
Familie ‘buiten’ is er niet en zonder begeleiding voor zichzelf zorgen kunnen deze kinderen niet. 
Een behoorlijk groot dilemma!

De directrice van het kindertehuis, Miss Sulu Kalro, wilde ook beslist niet dat ‘haar’ kinderen op straat zouden belanden. Ze wilde gaan proberen voor deze kinderen een goed onderkomen voor de toekomst te vinden. Hoe ze dat moest doen was voor haar echter een groot probleem. Plannen waren er wel maar geld niet. 
Miss SuluKalro begon vol goede moed met fondsenwerving binnen India en hoewel ze daar wel wat bronnen aan heeft kunnen boren leverde dit lang niet voldoende geld op om de plannen voor de kinderen te kunnen gaan verwezenlijken.

Bal Anand & Umang

Om die reden is in juni 2006 onze stichting ‘Welzijn Kinderen van Bal Anand’ opgericht. Ons hoofddoel was het mogelijk maken van een begeleid wonen project op het platteland, net buiten Mumbai, waar de gehandicapte kinderen kinderen uit Bal Anand de rest van hun leven onder begeleiding konden wonen.
Een plek voor de toekomst voor de kinderen van Bal Anand! 
En zo kon eind 2006 de grond aangekocht worden in Karjat en in april 2007 de eerste steen gelegd waarna op 28 maart 2010 de eerste bewoners van Bal Anand er hun intrek hebben gedaan.
En inmiddels is de zorgboerderij volop in bedrijf!

De zorgboerderij heeft de prachtige naam ‘UMANG’ gekregen, dat ‘HOOP’ betekent.
 De kinderen hebben hier hun eigen plekje gekregen en kunnen hier onder begeleiding wonen en werken; op het land, met de dieren, in de huishouding…. Alles naar eigen kunnen.
 En doordat de oudere kinderen op Umang hun nieuwe thuis krijgen, komt er binnen Bal Anand weer ruimte om andere, jonge, gehandicapte kinderen op te vangen die anders geen enkele toekomst zouden hebben.
Ons streven is om, náást het uitbreiden van Umang, de jongere kinderen in Bal Anand de juiste zorg, therapie, eventuele operaties, scholing enz. te kunnen geven zodat ook zij straks naar Umang kunnen verhuizen.

Umang is tot stand gekomen met hulp van vele sponsors en acties maar om Umang verder uit te kunnen bouwen en alle kinderen in Bal Anand en op Umang de juiste zorg te kunnen blijven geven blijven wij afhankelijk van uw hulp!
Er is geld nodig voor de exploitatie van Umang maar ook voor operaties, hulpmiddelen, medicijnen, therapieën, medische zorg, onderwijs en ga zo maar door.
 Via deze website willen we u laten zien hoe wij onze donaties besteden. En wanneer u hier meer over wilt weten staan wij ervoor open u alle mogelijke informatie en inzage te geven.

Bestuur

Ons bestuur bestaat momenteel uit vier leden; van links naar rechts ziet u op de foto Fokje ter Veen, Karin Wiering, Cor van den Broek en Elly van der Linden.
De bestuursleden houden nauw contact met India (zowel op financieel als op sociaal gebied) en geregeld brengen de leden van het bestuur een bezoek aan Bal Anand en Umang  om zo alles op de voet te kunnen volgen.

Alle bestuursleden genieten geen enkele vorm van bezoldiging.

Karin Wiering is al 10 jaar als bestuurslid en voorzitter verbonden aan de Stichting kinderen van Bal Anand en Umang en al 24 jaar betrokken bij Bal Anand, het kindertehuis waar haar tweede dochter Pooja 6 maanden gewoond heeft. Karin is moeder van 4 kinderen en in haar hart is nog plaats voor vele kinderen vanuit India. Vooral de gehandicapte kinderen hebben haar hart gestolen, mede door haar 32 jarige ervaring binnen de verstandelijk gehandicapten zorg.
Sinds de oprichting van de Stichting maakt Karin zich sterk voor een goed leven voor deze gehandicapte jeugdigen in India.

Elly van der Linden is sinds een aantal jaren betrokken bij Bal Anand en Umang. Vanuit haar werk in de gezondheidszorg heeft zij een speciale band met de gehandicapte kinderen van Bal Anand en met de bewoners van Umang.  In 2012 heeft zij een half jaar lang vrijwilligerswerk gedaan op Umang waardoor ze zich lid is gaan voelen van de Umang familie. Zij houdt zich speciaal bezig met fondsenwerving zodat de zorg op Bal Anand en Umang kan blijven voortbestaan.

Cor van den Broek, penningmeester, woont in Dronten en is sinds kort betrokken bij de Stichting.  Cor en zijn vrouw hebben al vele jaren een band met India. Tijdens zijn landbouwopleiding heeft hij diverse malen stage gelopen op een plattelandsontwikkelingsproject in Andhra Pradesh waar het project de arme boeren organiseerde om voor hun rechten op te komen. Hij kent India en houdt van het land.

Hij vindt het fijn om kleine bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van India en dan speciaal voor Indiase kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften.

Fokje ter Veen is sinds 2016 secretaris van de Stichting. 
Ze heeft twee kinderen die geadopteerd zijn uit India waarvan de jongste een tijdje in Bal Anand heeft gewoond. Sinds haar eerste bezoek aan India en aan Bal Anand in 2006 heeft ze haar hart aan India verpand. Inmiddels heeft ze meerdere keren India bezocht waaronder ook Umang. Ze is als docent en coördinator internationale stages werkzaam bij de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool in Groningen.

 

Met z’n allen zetten Karin, Elly, Cor en Fokje zich in voor de stichting en hopen zij van Umang een geweldige plek voor de toekomst van de kinderen te maken!

Kom jij ons helpen? Doneer of help als vrijwilliger hier in Nederland of in India. Doe vandaag nog met ons mee!

Bellen kan ook: ? 06 12 34 56 78

Pin It on Pinterest

Share This