Wie zijn wij?

Wij zijn een stichting, opgericht in juni 2006, die zich inzet voor de gehandicapte kinderen die wonen in het kindertehuis Bal Anand in Mumbai (voorheen Bombay), India.
In dit tehuis worden kinderen opgevangen die vlak na hun geboorte zijn afgestaan, te vondeling zijn gelegd, wees zijn geworden of die zwervend op straat zijn aangetroffen en waarvan geen familie meer achterhaald kan worden.
Voor veel van deze kinderen wordt geprobeerd een gezin te vinden dat hen op wil nemen ter adoptie. In eerste instantie altijd binnen India, pas als dat niet lukt wordt eventueel in het buitenland naar een adoptiegezin gezocht. En gelukkig worden veel kinderen geadopteerd!

Helaas wordt er voor de kinderen die een lichamelijke en/of geestelijke beperking hebben vaak geen gezin gevonden.
Omdat er ook geen andere optie voorhanden was om deze kinderen zorg te bieden bleven deze kinderen tot voor kort in Bal Anand wonen.
 Daar werd  geprobeerd hen een zo goed mogelijke zorg te bieden: voeding, medische zorg, therapie en -indien mogelijk- ook scholing.

Maar met het verstrijken van de jaren werd een aantal van deze kinderen  ‘te oud’ om nog langer in het kindertehuis te wonen. Wettelijk gezien mòchten ze er zelfs niet eens blijven wonen! Een andere plaats om te wonen was er voor hen ook niet. 
Familie ‘buiten’ is er niet en zonder begeleiding voor zichzelf zorgen kunnen deze kinderen niet. 
Een behoorlijk groot dilemma!

De directrice van het kindertehuis, Miss Sulu Kalro, wilde ook beslist niet dat ‘haar’ kinderen op straat zouden belanden. Ze wilde gaan proberen voor deze kinderen een goed onderkomen voor de toekomst te vinden. Hoe ze dat moest doen was voor haar echter een groot probleem. Plannen waren er wel maar geld niet. 
Miss SuluKalro begon vol goede moed met fondsenwerving binnen India en hoewel ze daar wel wat bronnen aan heeft kunnen boren leverde dit lang niet voldoende geld op om de plannen voor de kinderen te kunnen gaan verwezenlijken.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bal Anand & Umang

Om die reden is in juni 2006 onze stichting ‘Welzijn Kinderen van Bal Anand’ opgericht. Ons hoofddoel was het mogelijk maken van een begeleid wonen project op het platteland, net buiten Mumbai, waar de gehandicapte kinderen kinderen uit Bal Anand de rest van hun leven onder begeleiding konden wonen.
Een plek voor de toekomst voor de kinderen van Bal Anand! 
En zo kon eind 2006 de grond aangekocht worden in Karjat en in april 2007 de eerste steen gelegd waarna op 28 maart 2010  de eerste bewoners van Bal Anand er hun intrek hebben gedaan.
En inmiddels is de zorgboerderij volop in bedrijf!

De zorgboerderij heeft de prachtige naam ‘UMANG’ gekregen, dat ‘HOOP’ betekent.
 De kinderen hebben hier hun eigen plekje gekregen en kunnen hier onder begeleiding wonen en werken; op het land, met de dieren, in de huishouding…. Alles naar eigen kunnen.
 En doordat de oudere kinderen op Umang hun nieuwe thuis krijgen, komt er binnen Bal Anand weer ruimte om andere, jonge, gehandicapte kinderen op te vangen die anders geen enkele toekomst zouden hebben.
Ons streven is om, náást het uitbreiden van Umang, de jongere kinderen in Bal Anand de juiste zorg, therapie, eventuele operaties, scholing enz. te kunnen geven zodat ook zij straks naar Umang kunnen verhuizen.

Umang is tot stand gekomen met hulp van vele sponsors en acties maar om Umang verder uit te kunnen bouwen en alle kinderen in Bal Anand en op Umang de juiste zorg te kunnen blijven geven blijven wij afhankelijk van uw hulp!
Er is geld nodig voor de exploitatie van Umang maar ook voor operaties, hulpmiddelen, medicijnen, therapieën, medische zorg, onderwijs en ga zo maar door.
 Via deze website willen we u laten zien hoe wij onze donaties besteden. En wanneer u hier meer over wilt weten staan wij ervoor open u alle mogelijke informatie en inzage te geven.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bestuur

Ons bestuur bestaat momenteel uit vier leden; van links naar rechts ziet u op de foto Fokje ter Veen, Karin Wiering, Cor van den Broek en Elly van der Linden.
De bestuursleden houden nauw contact met India (zowel op financieel als op sociaal gebied) en geregeld brengen de leden van het bestuur een bezoek aan Bal Anand en Umang  om zo alles op de voet te kunnen volgen.

Alle bestuursleden genieten geen enkele vorm van bezoldiging.

Karin Wiering is al 10 jaar als bestuurslid en voorzitter verbonden aan de Stichting kinderen van Bal Anand en Umang en al 24 jaar betrokken bij Bal Anand, het kindertehuis waar haar tweede dochter Pooja 6 maanden gewoond heeft. Karin is moeder van 4 kinderen en in haar hart is nog plaats voor vele kinderen vanuit India. Vooral de gehandicapte kinderen hebben haar hart gestolen, mede door haar 32 jarige ervaring binnen de verstandelijk gehandicapten zorg.
Sinds de oprichting van de Stichting maakt Karin zich sterk voor een goed leven voor deze gehandicapte jeugdigen in India.

Elly van der Linden is sinds een aantal jaren betrokken bij Bal Anand en Umang. Vanuit haar werk in de gezondheidszorg heeft zij een speciale band met de gehandicapte kinderen van Bal Anand en met de bewoners van Umang.  In 2012 heeft zij een half jaar lang vrijwilligerswerk gedaan op Umang waardoor ze zich lid is gaan voelen van de Umang familie. Zij houdt zich speciaal bezig met fondsenwerving zodat de zorg op Bal Anand en Umang kan blijven voortbestaan.

Cor van den Broek, penningmeester, woont in Dronten en is sinds kort betrokken bij de Stichting.  Cor en zijn vrouw hebben al vele jaren een band met India. Tijdens zijn landbouwopleiding heeft hij diverse malen stage gelopen op een plattelandsontwikkelingsproject in Andhra Pradesh waar het project de arme boeren organiseerde om voor hun rechten op te komen. Hij kent India en houdt van het land.

Hij vindt het fijn om kleine bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van India en dan speciaal voor Indiase kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften.

Fokje ter Veen is sinds 2016 secretaris van de Stichting. 
Ze heeft twee kinderen die geadopteerd zijn uit India waarvan de jongste een tijdje in Bal Anand heeft gewoond. Sinds haar eerste bezoek aan India en aan Bal Anand in 2006 heeft ze haar hart aan India verpand. Inmiddels heeft ze meerdere keren India bezocht waaronder ook Umang. Ze is als docent en coördinator internationale stages werkzaam bij de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool in Groningen.

 

Met z’n allen zetten Karin, Elly, Cor en Fokje zich in voor de stichting en hopen zij van Umang een geweldige plek voor de toekomst van de kinderen te maken!

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Ambassadeurs

Ambassadeurs

Naast het bestuur wordt het werk van onze stichting ondersteund door een aantal ambassadeurs. Wij stellen ze graag aan u voor.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Leena de Wilde

Leena de Wilde komt uit Groningen. Zelf is ze als baby geadopteerd uit Bal Anand en daarom heeft ze wel een heel speciale band met dit tehuis. 
Daarbij komt dat Leenazelf fysiek gehandicapt is en in een rolstoel zit. 
Met de gehandicapte kinderen voelt ze dus nog een extra connectie.
Leena geniet landelijke bekendheid door haar deelname in 2007 aan de mis(s) verkiezing die uitgezonden werd door de Tros en zij bereikte daar (uiteraard!) de finale.
In het voorjaar van 2008 is Leena zelf, samen met haar vader teruggereist naar Bombay om daar het tehuis en de kinderen te kunnen bezoeken. 
Dat was voor haar en hele onderneming.
En aangezien Leena dus zelf een lichamelijke beperking heeft kon zij in India mevrouw Sulu Kalro diverse ideëen aan de hand doen waar rekening mee gehouden moet worden bij de bouw van Umang.
 Leena zet zich al vanaf het begin in voor de kinderen van Bal Anand en dan vooral door het project naamsbekendheid te geven. Ook brengt zij geregeld nieuwe sponsors aan.

Hieke Teijema

Hieke woont in het friese Oudehaske. Zelf heeft zij drie kinderen geadopteerd uit India waarvan de jongste (een dochter met een fysieke handicap) uit Bal Anand afkomstig is en op die manier is zij erg begaan geraakt met het lot van -speciaal!- de gehandicapte kinderen die in Bal Anand verblijven.
Hieke is vanaf het allereerste moment betrokken geweest bij de oprichting de stichting en is lange tijd voorzitter van het bestuur geweest.
Wegens omstandigheden heeft ze een tijdje geleden een stapje terug moeten doen maar ze is nog altijd zeer betrokken bij de stichting.

Thea Adams

Thea woont in het Limburgse Hunsel en is moeder van drie  kinderen, alle drie afkomstig uit Bal Anand.
Thea en Rob zijn al geruime tijd trouwe sponsors van de kinderen van Bal Anand.
Zij volgen de ontwikkelingen op de voet. Enthousiast geraakt door het streven een veilige en aangename woonplek te creëren voor deze kinderen heeft haar doen besluiten ook zèlf haar schouders er onder te zetten.
Thea is erg actief en organiseert veel sponsoracties bij lokale scholen en bedrijven.

Anneke Wijnands

Anneke Wijnands is begin 2009 drie maanden werkzaam geweest in Bal Anand.
Samen met Evelien Tulp (oud bestuurslid) heeft ze daar bergen werk verzet en zij heeft Bal Anand en Umang van heel dichtbij leren kennen.
Ook de kinderen kent zij inmiddels van haver tot gort.
Zij zal zich als ambassadrice vooral inzetten op het gebied van de stagecoördinatie voor mensen die graag voor kortere of langere tijd in Bal Anand willen gaan werken, stage lopen of afstuderen.
Wanneer u (of jij) interesse hebt om vrijwilligerswerk te gaan doen of stage wil gaan lopen op Umang of in Bal Anand, neem dan contact met ons op!

Elly Ruiter

Met kerst 2016 ben ik voor het eerst een paar dagen op Umang geweest. De bewoners hebben direct mijn hart gestolen, met hun gastvrijheid en de manier waarop ze een gemeenschap vormen waar ieder op zijn eigen unieke manier aan bijdraagt. Ik vind het fijn hier in Nederland iets voor hen te kunnen doen, door het bestuur van de stichting bij een aantal financiële taken te ondersteunen.

Hester de Kok

 Hester de Kok uit helmond is sinds 2017 als vrijwilliger verbonden aan de stichting. Zij is in november 2017 vertrokken naar Umang en heeft daar 3 maanden als vrijwilliger gewerkt. Ze heeft een bijdrage geleverd aan het dagelijks leven op Umang door haar kennis en ervaring toe te passen in de Indiase praktijk. Bijvoorbeeld door te masseren en Engelse les te geven. Bij terugkomst in Nederland heeft ze zich aangemeld als vrijwilligerscoördinator en helpt ze nieuwe vrijwilligers en stagiaires die naar Umang willen. Op die manier kan ze betrokken blijven bij de stichting.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Yelappa Visser

Yelappa Visser is geadopteerd uit Bal Anand. Eind september 2012 is zij mede vanuit zicht als afgestudeerd Sociaal Pedagogisch Hulpverlener voor 3 maanden teruggegaan om vrijwilligerswerk te doen in Bal Anand. Na terugkomst is zij aan de hand van haar ervaringen en bevindingen gevraagd door de Stichting  de vrijwilligerscommissie aan te vullen.

Op dit moment houd zij zich vooral bezig van het bedenken en uitwerken van plannen betreft vrijwilligersbegeleiding en werkwijze van de vrijwilligerscommissie.  Ook zal Yelappa studenten en vrijwilligers gaan begeleiden

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Rianne Boone

Rianne Boone  uit Voorburg is in 2010 twee maanden als vrijwilliger in India geweest. Daar heeft ze met veel plezier gewerkt met de kinderen en was ze betrokken bij de opening en in gebruik name van Umang! In 2011 is ze namens de stichting nog een keer terug geweest en sindsdien is ze als vrijwilligerscoördinator actief voor de stichting en helpt ze nieuwe vrijwilligers en stagiaires die ook naar Bal Anand of Umang willen!

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Sinds januari 2010 zijn wij in het bezit van een CBF certificaat voor kleine goede doelen! Iets waar wij erg trots op zijn!
 Dit betekent dat onze handel en wandel volledig gecontroleerd wordt door het CBF zodat u er zeker van kunt zijn dat het geld dat u doneert aan onze stichting ook werkelijk gebruikt wordt voor de kinderen van Bal Anand en Umang!