Wat is er allemaal gaande?

Het laatste nieuws!

Wij proberen dit hier zoveel mogelijk bij te houden. Volg ons anders ook op de socials!

Nieuwsbrief

11 augustus 2022

Beste trouwe donateurs van onze stichting,

Wij willen de volgende belangrijke informatie met u / jullie delen.
Sinds een aantal weken ontvangen wij dagelijks mails en berichten via Social media van (ons onbekende) geadopteerden met daarin ernstige klachten en beschuldigingen aan het adres van Sulu en Madhavi. Deze klachten en beschuldigingen kunnen zeer ernstig zijn voor onze Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand en Umang en voor onze bijdrage aan het voortbestaan van Umang. Afgelopen week zijn er tevens bedreigingen gedaan aan het adres van twee van onze bestuursleden.

Hoewel wij als Stichting geen bemoeienis hebben met de roots reizen (de zoektocht van geadopteerden naar biologische familie in India), nemen we alle mails met deze informatie uiterst serieus en proberen in persoonlijk contact te komen met de schrijvers van deze mails en andere betrokkenen. Ook zijn wij hierover wekelijks in gesprek met Sulu en Madhavi en het Indiase Stichtingsbestuur (WWTI).

De klachten en beschuldigingen gaan onder andere over zeer teleurstellende ervaringen van geadopteerden m.b.t. hun roots reizen, over het verstrekken van valse informatie door Sulu en Madhavi, de zeer hoge kosten van de zoektochten en over vermeende diefstal door Sulu van geld van de geadopteerden. Verder is er ook melding van mishandelingen van bewoners en personeel van Bal Anand en Umang.
Er is door een geadopteerde contact gezocht met een misdaadjournalist van RTL, de heer Kees van der Spek.

Hij is onlangs samen met haar en één van zijn medewerkers afgereisd naar India. Ze zijn onaangekondigd gearriveerd in Bal Anand en deden zich voor als vriendin van de geadopteerde en vader van de vriendin. Vervolgens hebben ze een gesprek gehad met Ms Madhavi en de volgende dag met Ms Sulu. Er wordt gezegd dat van deze gesprekken met verborgen apparatuur opnames zijn gemaakt. Ook hebben ze een wijk in Mumbai bezocht op zoek naar de biologische familie van de geadopteerde. Zeer waarschijnlijk zijn ook hiervan heimelijk opnames gemaakt die in de uitzending gaan komen. Sommige mailschrijvers melden dat onze Stichting ook genoemd en beschuldigd wordt.
De heer Van der Spek heeft zelf geen contact met ons gezocht en tot op heden nog niet gereageerd op ons verzoek om contact. Daardoor weten wij niet wat er in de uitzending komt en op wat voor manier onze naam genoemd zal worden.

De uitzending zal zoals wij gehoord hebben, eind oktober te zien zijn.
We willen u/ jullie graag in een vroeg stadium informeren zodat jullie het via ons horen en niet via anderen op bijvoorbeeld sociale media.
Momenteel zijn wij dagelijks bezig om zoveel mogelijk feitelijke informatie vanuit alle betrokkenen te krijgen zodat we zo zorgvuldig mogelijk de juiste stappen kunnen nemen.

Uiteraard staat hierbij het welzijn van de (gehandicapte) kinderen in Bal Anand en de jong volwassenen in Umang voorop!
Met onze fijne ontmoeting van de ‘meet en greet’ met Sulu en Madhavi nog vers in ons geheugen is het erg vervelend om u dit te moeten schrijven.
U kunt er van op aan dat wij ons zeer verantwoordelijk voelen en als dat nodig is ook onze verantwoordelijkheid zullen nemen.

We kunnen ons voorstellen dat deze mail vragen bij u oproept, wij zijn bereikbaar via ons mailadres. Vanwege de vakantie van het secretariaat zullen vragen na 21 augustus beantwoord worden.
We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hartelijke groet,
namens het bestuur van Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand en Umang

Fokje ter Veen, secretaris

Nieuwsbrief

september 2022

Beste donateurs en anderen die de Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand en Umang een warm hart toedragen,

Op 11 augustus hebben we u/jullie geïnformeerd over het volgende:

Vanaf 17 juli hebben we een paar weken lang mails en berichten via Social Media van (ons onbekende) geadopteerden ontvangen met daarin ernstige klachten en beschuldigingen aan het adres van Sulu en Madhavi, dit naar aanleiding van het bericht dat Kees van der Spek, misdaadverslaggever van RTL, een uitzending gaat maken over Sulu Kalro en Madhavi Mhatre.

 

Voor zover nu bij ons bekend is zal de uitzending plaatsvinden op 1 november; we zijn niet op de hoogte van de inhoud van deze aflevering.

Hierbij brengen we u op de hoogte van de stappen die we hebben ondernomen sinds onze laatste berichtgeving:
We hebben o.a.

  • Aangifte gedaan;
  • Juridische bijstand gevraagd;
  • Kees van de Spek benaderd (hoor en wederhoor), echter geen reactie;
  • Het CBF, goede doelen Stichting op de hoogte gebracht. Daardoor zijn we onder verscherpt toezicht komen te staan;
  • Het contact met Sulu ‘on hold’ gezet (na meerdere overleggen met Indiaas bestuur, dus ook Sulu);
  • Kwartaalbetalingen ‘on hold’ gezet;
  • Donateurs op de hoogte gebracht;
  • Op sociale media geen berichten geplaatst;
  • Opdracht gegeven voor een extern onderzoek in India betreffende de financiën.

De ontstane situatie zal tevens op de website komen te staan.

Wij organiseren geen rootsreizen en hebben daar als Stichting niets mee te maken. Door de schrijvers van de appjes en mailtjes worden wij daar nu wel verantwoordelijk voor geacht.
We zijn echt aangedaan hierdoor en door de zeer ernstige beschuldigen die we over Sulu en Madhavi binnen hebben gekregen; het raakt ons in het hart. Tot nu toe hebben we nog geen enkel concreet bewijs ontvangen, wel weten we dat er soms fake emailadressen zijn gebruikt.
We hebben onze Stichting Welzijn kinderen van Bal Anand opgericht om de gehandicapte kinderen een menswaardig bestaan te geven en we hopen dat dat gecontinueerd kan worden.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand en Umang,
Fokje ter Veen
secretaris

Kom jij ons helpen? Doneer of help als vrijwilliger hier in Nederland of in India. Doe vandaag nog met ons mee!

Bellen kan ook: ? 06 12 34 56 78

Pin It on Pinterest

Share This