29 okt 2012

Sponsor een kind!!

Hoe kunt u een kind of bewoner persoonlijk sponsoren?

Naast de kosten voor bouw en exploitatie van Umang is er nóg een belangrijke kostenpost binnen het project.
Sommige bewoners van Bal Anand of Umang hebben namelijk om een zo menswaardig bestaan te kunnen leiden extra zorg, medicijnen, middelen en soms zelfs operaties nodig.

Van iedere bewoner en elk kind hebben wij uitgebreid in kaart gebracht wat er nodig is aan (extra) middelen voor verzorging, therapie, medicatie, hulpmiddelen, medische zorg en/ of eventuele operatie(s) zodat een zo prettig mogelijk leven mogelijk zal zijn in Bal Anand of op Umang.

U kunt voor een bepaalde periode (door u te bepalen) voor een bepaald kind een deel van de kosten voor uw rekening nemen. Bijvoorbeeld via een vast maandelijkse overboeking.
Een aantal kinderen heeft meerdere sponsors maar laat dat u niet beletten. Voor sommige kinderen zijn namelijk meerdere sponsoren nodig om de kosten op te kunnen brengen. Bijvoorbeeld wanneer zeer kostbare operaties of uitgebreide therapieën nodig zijn.

Mogelijkheden

Wilt u graag een kind van Bal Anand of een bewoner van Umang sponsoren? Dat is mogelijk!
U kunt zelf aangeven naar welk kind uw voorkeur uit zou gaan maar ook kunnen wij u een kind toewijzen (een kind waarvoor bijvoorbeeld nog geen of te weinig sponsoren zijn).

Wij houden u vervolgens op de hoogte door u geregeld een sponsorplan over de voortgang van ‘uw’ kind te sturen.
De frequentie van het verzenden van deze sponsorplannen hangt samen met het aantal vrijwilligers / stagiaires die werkzaam zijn in Bal Anand en op Umang maar wij streven ernaar u toch minmiaal eenmaal per jaar een update toe te zenden.
En natuurlijk mag u altijd contact met ons opnemen om te vragen hoe het gaat met ‘uw’ kind!

Wilt u een bewoner van Umang of Bal Anand sponsoren?
Neem dan hier contact met ons op!

 

 

Pin It on Pinterest

Share This